Zwroty | rumuński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET sau GMT
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
ex.: (exemplu)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (societate pe acţiuni)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
nr. (numărul)
Używane dla określenia porządku
rocznie
p.a. (pe an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
p.m. (postmeridian)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
Vezi verso - nu se abreviază.
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Drugi po prezydencie