Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
v.m. (voor de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
t.a.v. (ter attentie van)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MET (Middel-Europese Tijd)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
n.v.t. (niet van toepassing)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
rocznie
p.j. (per jaar)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
n.m. (na de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
z.o.z. (zie ommezijde)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
VP (vice-president)
Drugi po prezydencie