Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
학사
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
rocznie
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie