Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
a.m (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
A/A
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Hora Central Europea)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R (Su Alteza Real)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
es decir,...
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Sociedad Anónima)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
N/A (no aplica)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
nro. (número)
Używane dla określenia porządku
rocznie
al año, anualmente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
Ver reverso
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
Vicepresidente
Drugi po prezydencie