Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
rocznie
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie