Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
Licence
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
rocznie
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie