Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
rocznie
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
Varapresidentti
Drugi po prezydencie