Zwroty | angielski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
approx. (approximately)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
attn. (to the attention of)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (not applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
no. (number)
Używane dla określenia porządku
rocznie
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
PTO (please turn over)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
VP (vice president)
Drugi po prezydencie