Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

vorm. (vormittags)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
z.Hd. (zu Händen von)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.h. (das heißt)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.z. (nicht zutreffend)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
Nr. (Nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
pro Jahr
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
nachm. (nachmittags)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
b.w. (bitte wenden)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VPräs. (Vizepräsident)
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie