Zwroty | węgierski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
de. (délelőtt)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Közép-Európai Idő)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Mélt. (Méltósága)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
azaz
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
egyesült társaság
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (nem alkalmazható)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
sz. (szám/számú)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
évente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
du./este (délután/este)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
Elnökhelyettes
Drugi po prezydencie