Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
รองประธาน
Drugi po prezydencie