Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
vorm. (vormittags)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
ugf. (ungefähr)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
z.Hd. (zu Händen von)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.h. (das heißt)
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
n.z. (nicht zutreffend)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
Nr. (Nummer)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
pro Jahr
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
nachm. (nachmittags)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
b.w. (bitte wenden)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
VPräs. (Vizepräsident)
Drugi po prezydencie