Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie