Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
a.m (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
A/A
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Hora Central Europea)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R (Su Alteza Real)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
es decir,...
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Sociedad Anónima)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
N/A (no aplica)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
nro. (número)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
al año, anualmente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
Ver reverso
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
Vicepresidente
Drugi po prezydencie