Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie