Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie