Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
Varapresidentti
Drugi po prezydencie