Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
大约
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
订购号
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
副总裁
Drugi po prezydencie