Zwroty | angielski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Używane dla określenia ilości
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Używane do wyjaśnienia czegoś
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
no. (number)
Używane dla określenia porządku
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice-president)
VP (vice president)
Drugi po prezydencie