Zwroty | włoski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
Da mezzanotte alle 12
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
ca. (circa)
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
c/o (all'attenzione di)
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
Dott. (dottore)
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
i.e. (id est) / cioè
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
S.p.A. (Società per Azioni)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
non applicabile / non pertinente
Używane, gdy coś nie jest konieczne
num.
Używane dla określenia porządku
매년
annuale / per anno
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
Dalle tredici alle ventitré
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
vedi retro
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (Vicepresidente)
Drugi po prezydencie