Zwroty | turecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
sabah (öğleden önce)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
tahmini
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
dikkatine
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
huzurunda
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
yani
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
A.Ş. (anonim şirketi)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
geçersiz
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (numara)
Używane dla określenia porządku
매년
yıllık / yılda bir
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
öğleden sonra
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Drugi po prezydencie