Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
매년
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
รองประธาน
Drugi po prezydencie