Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
매년
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
wiceprezydent
Drugi po prezydencie