Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
v.m. (voor de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
ong. (ongeveer)
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
t.a.v. (ter attentie van)
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
MET (Middel-Europese Tijd)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
n.v.t. (niet van toepassing)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
매년
p.j. (per jaar)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
n.m. (na de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
z.o.z. (zie ommezijde)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (vice-president)
Drugi po prezydencie