Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
a.m (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
aprox. (aproximadamente)
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
A/A
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
CET (Hora Central Europea)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
S.A.R (Su Alteza Real)
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
es decir,...
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
S.A. (Sociedad Anónima)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
N/A (no aplica)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (número)
Używane dla określenia porządku
매년
al año, anualmente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
Ver reverso
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vicepresidente
Drugi po prezydencie