Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
매년
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie