Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

오전
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
대개 (대략)
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
학사
Licence
Tytuł uniwersytecki
중앙유럽 표준시
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
전하
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
즉, 다시 말하자면
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
주식회사
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
사 (社)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
없음
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
매년
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
오후
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
뒷 장을 봐주십시오
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
부사장님, 부통령님, 부회장님
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie