Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.(午前中)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
おおよそ
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
・・・宛てに
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
中央ヨーロッパ標準時
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
殿下
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
すなわち
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
法人組織
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
有限会社
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
該当なし
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
No.
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
毎年
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (午後)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
裏面に続く
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副大統領
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie