Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m (ante meridiem)
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximadamente)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
A/A
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
CET (Hora Central Europea)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R (Su Alteza Real)
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
es decir,...
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Sociedad Anónima)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
N/A (no aplica)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (número)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
al año, anualmente
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Ver reverso
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vicepresidente
รองประธาน
Drugi po prezydencie