Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m (ante meridiem)
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
A/A
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
CET (Hora Central Europea)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R (Su Alteza Real)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
es decir,...
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
N/A (no aplica)
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (número)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
al año, anualmente
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Ver reverso
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vicepresidente
wiceprezydent
Drugi po prezydencie