Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m (ante meridiem)
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximadamente)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
A/A
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
학사
Tytuł uniwersytecki
CET (Hora Central Europea)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R (Su Alteza Real)
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
es decir,...
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Sociedad Anónima)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
N/A (no aplica)
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (número)
Używane dla określenia porządku
al año, anualmente
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Ver reverso
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vicepresidente
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie