Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
A/A
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
CET (Hora Central Europea)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R (Su Alteza Real)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
es decir,...
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Sociedad Anónima)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
N/A (no aplica)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (número)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
al año, anualmente
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Ver reverso
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vicepresidente
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie