Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m (ante meridiem)
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
A/A
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
CET (Hora Central Europea)
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R (Su Alteza Real)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
es decir,...
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Sociedad Anónima)
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
N/A (no aplica)
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (número)
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
al año, anualmente
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Ver reverso
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vicepresidente
Varapresidentti
Drugi po prezydencie