Zwroty | węgierski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

प्रातः... बजे
de. (délelőtt)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
लगभग
kb. (körülbelül)
Używane dla określenia ilości
...ध्यान दें.
figyelmébe (levélcímzéskor)
Używane w korespondencji z określoną osobą
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
IST
CET (Közép-Európai Idő)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
राजा/रानी
Mélt. (Méltósága)
Używane dla osób z tytułem królewskim
जो है कि
azaz
Używane do wyjaśnienia czegoś
इंक.
egyesült társaság
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
लिमिटेड
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
-
n/a (nem alkalmazható)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
क्रं.
sz. (szám/számú)
Używane dla określenia porządku
प्रतिवर्ष
évente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
दोपहर... बजे
du./este (délután/este)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
अगला पन्ना
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
उपराष्ट्रपति
Elnökhelyettes
Drugi po prezydencie