Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

प्रातः... बजे
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
लगभग
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
...ध्यान दें.
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
IST
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
राजा/रानी
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
जो है कि
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
इंक.
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
लिमिटेड
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
-
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
क्रं.
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
प्रतिवर्ष
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
दोपहर... बजे
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
अगला पन्ना
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
उपराष्ट्रपति
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie