Zwroty | włoski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
Da mezzanotte alle 12
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
c/o (all'attenzione di)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dott. (dottore)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est) / cioè
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.p.A. (Società per Azioni)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
non applicabile / non pertinente
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
num.
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
annuale / per anno
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Dalle tredici alle ventitré
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
vedi retro
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
VP (Vicepresidente)
Drugi po prezydencie