Zwroty | węgierski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
de. (délelőtt)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Közép-Európai Idő)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Mélt. (Méltósága)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
azaz
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
egyesült társaság
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (nem alkalmazható)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
sz. (szám/számú)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
évente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
du./este (délután/este)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
Elnökhelyettes
Drugi po prezydencie