Zwroty | turecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
sabah (öğleden önce)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
dikkatine
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
huzurunda
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
yani
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
A.Ş. (anonim şirketi)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
geçersiz
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
no. (numara)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
yıllık / yılda bir
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
öğleden sonra
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Drugi po prezydencie