Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
รองประธาน
Drugi po prezydencie