Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
f.m./fm. (förmiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
c:a/ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attestera)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Centraleuropeisk tid)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ej tillämpningsbart
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nr (nummer)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
per år
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
e.m./em. (eftermiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
v.g.v. (var god vänd)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
VP (vice ordförande)
Drugi po prezydencie