Zwroty | rumuński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET sau GMT
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
ex.: (exemplu)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (societate pe acţiuni)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nr. (numărul)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
p.a. (pe an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (postmeridian)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
Vezi verso - nu se abreviază.
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Drugi po prezydencie