Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
... часов утра
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa -ровно)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
прямо в руки
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Его величество
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
т.е. (то есть)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
непригодный
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
№ (номер)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
.../год (в год)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
... часов вечера
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
см. далее (смотри далее)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
Премьер
Drugi po prezydencie