Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Drugi po prezydencie