Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
vorm. (vormittags)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
ugf. (ungefähr)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
z.Hd. (zu Händen von)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
d.h. (das heißt)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n.z. (nicht zutreffend)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
Nr. (Nummer)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
pro Jahr
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
nachm. (nachmittags)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
b.w. (bitte wenden)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
VPräs. (Vizepräsident)
Drugi po prezydencie