Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
v.m. (voor de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
ong. (ongeveer)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
t.a.v. (ter attentie van)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MET (Middel-Europese Tijd)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n.v.t. (niet van toepassing)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
p.j. (per jaar)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
n.m. (na de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
z.o.z. (zie ommezijde)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
VP (vice-president)
Drugi po prezydencie