Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
학사
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie