Zwroty | japoński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.(午前中)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
おおよそ
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
・・・宛てに
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学士
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
中央ヨーロッパ標準時
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
殿下
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
すなわち
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
法人組織
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
有限会社
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
該当なし
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
No.
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
毎年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (午後)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
裏面に続く
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
副大統領
Drugi po prezydencie