Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
A/A
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Hora Central Europea)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R (Su Alteza Real)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
es decir,...
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Sociedad Anónima)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
N/A (no aplica)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nro. (número)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
al año, anualmente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
Ver reverso
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
Vicepresidente
Drugi po prezydencie