Zwroty | hindi - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
प्रातः... बजे
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...ध्यान दें.
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
IST
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
राजा/रानी
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
जो है कि
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
इंक.
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
लिमिटेड
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
-
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
क्रं.
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
प्रतिवर्ष
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
दोपहर... बजे
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
अगला पन्ना
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
उपराष्ट्रपति
Drugi po prezydencie