Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licence
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie